Structural and functional analysis of the osmoregulated yeast aquaglyceroporin Fps1
Poster (konferens), 2007

Författare

Sylwia Zoltowska

Göteborgs universitet

Caroline Filipsson

Göteborgs universitet

Dagmara Medrala

Göteborgs universitet

Stefan Hohmann

Göteborgs universitet

Karin Lindkvist-Petersson

Göteborgs universitet

Abstract book of 13-16.07.2007 5th International Conference of Aquaporins; Nara, Japan

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10