Stereoisomers of 3,3′-dimethoxy-4,4′-stilbenequinone
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

5'-tetramethoxy-4

stilbenequinones

5

3

3'

4'-stilbenequinone

chromophoric groups

lignin

Författare

Shiming Li

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Knut Lundquist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Holzforschung

0018-3830 (ISSN) 1437-434X (eISSN)

Vol. 59 3 282-284

Ämneskategorier

Organisk kemi

DOI

10.1515/HF.2004.046

Mer information

Skapat

2017-10-07