Measuring shapes for application in complex food structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anne-Marie Hermansson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik