Effects of calcium, pH and blockiness on kinetic rheological behavior and microstructure of HM pectin gels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anne-Marie Hermansson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Biomacromolecules 6

647-652

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06