Water mobility in heterogeneous emulsions determined by a new combination of confocal laser scanning microscopy, image analysis, NMR diffusometry and finite element method simulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anne-Marie Hermansson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Magnus Nydén

Chalmers, Kemi- och bioteknik

J. Chem. Phys. 122, 024716

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13