The Boltzmann equation with weakly inhomogeneous data and a source term
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Andrzej Palczewski

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Bernt Wennberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Transport theory and statistical physics

Vol. 19 6 489-513

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07