Active High Voltage Insulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Jörgen Blennow

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Mats Leijon

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Journal of Electrostatics

Vol. 55 2 159-172

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-31