Electric Field Reduction Due to Charge Accumulation in a Dielectric-Covered Electrode System
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Jörgen Blennow

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Mats Sjöberg

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Mats Leijon

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation

Vol. 7 3 340-345

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-31