Interface energy of semicoherent metal-ceramic interfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Sven Johansson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Mikael Christensen

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review Letters

Vol. 95 226108-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07