Ba0.25Sr0.75TiO3 thin film varactors on SrRuO3 bottom electrode
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Khaled Khamchane

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Tord Claeson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Spartak Gevorgian

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

J. Appl. Phys

Vol. 99 034103-

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08