Tord Claeson

Professor vid Kvantkomponentfysik

Tord Claeson utnämndes till professor i fysik 1982 och är nu emeritus (på deltid). Hans forskningsintressen centreras på supraledande tunneleffekter och elektronstruktur. Josephsoneffekter studeras och tillämpas i lågbrusiga mottagare och sensorer – från rymd till hjärna. Metaller och starkt korrelerade elektroner i oxider, inklusive högtemperatursupraledare, undersöks medelst transportmätningar och elektron-, jon- och röntgenspektroskopi. Tunnelexperiment illustrerar excitationer i metaller, gaplös supraledning, icke-jämvikts- och närhetseffekter, magnetiska växelverkningar eller en-elektroneffekter i nanostrukturer. För detta har det behövts kryo- och mikro-fabrikationsfaciliteter.

Tord är ledamot av KVVS, KVA, IVA, koreanska och flamska akademier och deltog i Nobelkommittén för fysik 1989-2000. Han har fått flera utmärkelser, t.ex. Jacob Wallenbergs pris, IVAs guld-, Celsius- och Chalmers-medaljer; Zorn, Miller, NFR stipendier. Han har deltagit i många internationella utvärderingar av vetenskapliga program, centra, råd, institutions- och industrilaboratorier.

En "brist på begåvning" har kompenserats av träget arbete och tursamt samarbete med skickliga medarbetare och begåvade studenter. Många av dem är nu framstående forskare vid universitet över hela världen eller i industri. Karakteristiskt är att ca 70 % av tidigare och nuvarande medarbetare kommer från främmande länder.

Källa: chalmers.se
Image of Tord Claeson

Visar 62 publikationer

2022

Gate-tunable pairing channels in superconducting non-centrosymmetric oxides nanowires

Gyanendra Singh, Claudio Guarcello, Edouard Lesne et al
NPJ QUANTUM MATERIALS. Vol. 7 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Superconducting energy gaps and transition temperatures of disordered cadmium and zinc films

C. G. Granqvist, Tord Claeson
June 16, p. K113-K116
Kapitel i bok
2021

Nanopatterning of weak links in superconducting oxide interfaces

Gyanendra Singh, E. Lesne, Dag Winkler et al
Nanomaterials. Vol. 11 (2), p. 1-11
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Homogeneous superconductivity at the LaAlO3/SrTiO3 interface probed by nanoscale transport

Alexei Kalaboukhov, Pier Paolo Aurino, luca galletti et al
Physical Review B. Vol. 96 (18)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Elastically strained and relaxed La0.67Ca0.33MnO3 films grown on lanthanum aluminate substrates with different orientations

Y. A. Boikov, I.T. Serenkov, V.I. Sakharov et al
Physics of the Solid State. Vol. 58 (12), p. 2560-2566
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Retention of Electronic Conductivity in LaAlO3/SrTiO3 Nanostructures Using a SrCuO2 Capping Layer

Pier Paolo Aurino, Alexei Kalaboukhov, R. Borgani et al
Physical Review Applied. Vol. 6 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Dielectric response of Ba0.05Sr0.95TiO3(110) films to variations in temperature and electric field

Iouri Boikov, Tord Claeson
Physics of the Solid State. Vol. 57 (5), p. 957-961
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Electrical conduction of palladium-decorated multi-layered graphene oxide effected by hydrogen dissociation

S. J. Baek, W. G. Hong, M. Park et al
Synthetic Metals. Vol. 199, p. 74-78
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Reversible metal-insulator transition of Ar-irradiated LaAlO3/SrTiO3 interfaces

Pier Paolo Aurino, Alexei Kalaboukhov, Nikolina Tuzla et al
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 92 (15)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Cation stoichiometry and electrical transport properties of the NdGaO 3 /(0 0 1)SrTiO 3 interface

Alexei Kalaboukhov, Iouri Boikov, I.T. Serenkov et al
Journal of Physics Condensed Matter. Vol. 27 (25), p. Art. no. 255004-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Degradation of the SrRuO3/SrTiO3 Interface Capacitance Induced by Mechanical Stresses

Y. A. Boikov, Tord Claeson
Physics of the Solid State. Vol. 56 (12), p. 2446-2450
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Magnetoresistance anisotropy in La0.67Ba0.33MnO3 films laterally compressed by a neodymium gallate substrate

Y. A. Boikov, Tord Claeson
Technical Physics. Vol. 59 (7), p. 1027-1031
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Structure and magneto-transport parameters of partially relaxed and coherently grown La0.67Ba0.33MnO3 films

Yu A. Boikov, I.T. Serenkov, V.I. Sakharov et al
Physics of the Solid State. Vol. 55 (10), p. 2043-2050
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Atomic rearrangements at the TiO2-terminated (001)SrTiO3 surface and growth of thin LaMnO3 films

Iouri Boikov, I.T. Serenkov, V.I. Sakharov et al
Europhysics Letters. Vol. 102 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Fully gapped superconductivity in a nanometresize YBa2Cu3O7-delta island enhanced by a magnetic field

David Gustafsson, D. Golubev, Mikael Fogelström et al
Nature Nanotechnology. Vol. 8 (1), p. 25-30
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Strain enhanced anisotropy of in-plane resistivity of YBa2Cu3O7-delta films

Iouri Boikov, Tord Claeson
Superconductor Science and Technology. Vol. 26 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Nano-patterning of the electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 interface using low-energy ion beam irradiation

Pier Paolo Aurino, Alexei Kalaboukhov, Nikolina Tuzla et al
Applied Physics Letters. Vol. 102 (20), p. 201610-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Electrical and structural properties of ABO3/SrTiO3 interfaces

Alexei Kalaboukhov, Tord Claeson, Pier Paolo Aurino et al
Materials Research Society Symposium Proceedings. Vol. 1454, p. 167-172
Paper i proceeding
2012

Inhomogeneous Microstructure and Electrical Transport Properties at the LaAlO3/SrTiO3 Interface

Alexei Kalaboukhov, Tord Claeson, Pier Paolo Aurino et al
Japanese Journal of Applied Physics. Vol. 51 (11(spec.issue)), p. article no. 11PG10 -
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Optimized transport properties of LaAlO3/SrTiO3 heterointerfaces by variation of pulsed laser fluence

F. Schoofs, T. Fix, Alexei Kalaboukhov et al
Journal of Physics Condensed Matter. Vol. 23 (30)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Variations in the electrical resistivity of La0.67Ca0.33MnO3 films and induced interconversions of ferromagnetic and nonferromagnetic inclusions in their bulk

Iouri Boikov, Tomas Liljenfors, Eva Olsson et al
Physics of the Solid State. Vol. 53 (10), p. 2168-2173
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Improved cationic stoichiometry and insulating behavior at the interface of LaAlO3/SrTiO3 formed at high oxygen pressure during pulsed-laser deposition

Alexei Kalaboukhov, Y. A. Boikov, I.T. Serenkov et al
Europhysics Letters. Vol. 93 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Kelvin Probe Force Microscopy Study of LaAlO3/SrTiO3 Heterointerfaces

Vladimir Popok, Alexei Kalaboukhov, Robert Gunnarsson et al
Journal of Advanced Microscopy Research. Vol. 5 (1), p. 26-30
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Structural distortions induced during stress relaxation affecting electrical transport of nanometer-thick La0.67(Ba,Ca)0.33MnO3 films

I.T. Serenkov, V.I. Sakharov, Iouri Boikov et al
Physica B: Condensed Matter. Vol. 404 (23-24), p. 5234-5236
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Cationic Disorder and Phase Segregation in LaAlO3/SrTiO3 Heterointerfaces Evidenced by Medium-Energy Ion Spectroscopy

Alexei Kalaboukhov, Iouri Boikov, Vladimir Popok et al
Physical Review Letters. Vol. 103 (14), p. 146101-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Effect of various deposition conditions on the electrical properties of LAO/STO hetero interfaces

Alexei Kalaboukhov, Robert Gunnarsson, Johan Börjesson et al
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 100 (Part 8), p. (No. 082039)-
Paper i proceeding
2007

Effect of oxygen vacancies in the SrTiO3 substrate on the electrical properties of the LaAlO3/SrTiO3 interface

Alexei Kalaboukhov, Robert Gunnarsson, Johan Börjesson et al
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 75 (12), p. 121404R-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Energy level quantization in a YBa2Cu3O7-x Josephson junction

Floriana Lombardi, Thilo Bauch, Karin Cedergren et al
Physica C. Vol. 460, p. 335-
Paper i proceeding
2007

Dynamics of a LC shunted YBa2Cu3O7-x Josephson junction

Floriana Lombardi, Thilo Bauch, G. Rotoli et al
IEEE Transactions on Applied Superconductivity. Vol. 17, p. 653-
Paper i proceeding
2006

Reactance of the n-Au/p-La0.67Ca0.33MnO3 film contact

Iouri Boikov, V. A. Danilov, Tord Claeson
Technical Physics. Vol. 51 (8), p. 1097-1100
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Effect of interfaces on the dielectric response of a SrTi O3 layer between metallic oxide electrodes

Yu A. Boikov, E. Olsson, Tord Claeson
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 74 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Macroscopic Quantum Phenomena in High Critical Temperature Superconducting Josephson Junctions

Tord Claeson, Floriana Lombardi, Thilo Bauch et al
Journal of Superconductivity and novel Magnetism. Vol. 19, p. 341-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Ba0.25Sr0.75TiO3 thin film varactors on SrRuO3 bottom electrode

Khaled Khamchane, Andrei Vorobiev, Tord Claeson et al
J. Appl. Phys. Vol. 99, p. 034103-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Quantum dynamics of a d-wave Josephson junction

Thilo Bauch, Tobias Lindström, Francesco Tafuri et al
Science. Vol. 331, p. 57-60
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Design, fabrication, and experimental investigation of high-Tc dc SQUID RF amplifier with a slot-line input circuit

Alexei Kalaboukhov, Mikhail Tarasov, A. Deleniv et al
10th Int. Superconductive Electronics Conf., ISEC2005, p. P-H23
Paper i proceeding
2005

Silent Phase Qubit Based on d-wave Josephson junctions

M.H.S. Amin, A.Y. Smirnov, A.M. Zagoskin et al
Physical Review B. Vol. 71 (6), p. 64516-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Response of the elctrical resistivity and magnetoresistance of La0.67Ca0.33MnO3 films to biaxial tensile strains

Iouri Boikov, Tord Claeson
Physics of the Solid State. Vol. 47 (2), p. 287-292
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Growth of epitaxial (001) YBaCuO superconducting thin films on (001)diamond substrate

Evgeni Stepantsov, Mikhail Tarasov, R.A. Hmelnitski et al
7th European Conf. on Applied Superconductivity, EUCAS'05,, p. 150-
Paper i proceeding
2005

Response of the electrical resistivity and magnetoresistance of La 0.67Ca0.33MnO3 Films to Biaxial Tensile Strains

Y. A. Boikov, Tord Claeson
Physics of the Solid State. Vol. 47 (2), p. 287-292
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Macroscopic quantum tunneling in d-wave YBa2Cu3O7-delta josephson junctions

Thilo Bauch, Floriana Lombardi, F. Tafuri et al
Physical Review Letters. Vol. 94 (8), p. 087003-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Magnetization processes revealed by in-plane dc magnetoresistance measurements on manganite bicrystal thin film devices

Robert Gunnarsson, Tord Claeson, Maj Hanson
Realizing Controllable Quantum States, Ed. by Takayanagi, H. , Nitta, J., p. 389- 394
Kapitel i bok
2005

Magnetoresistance of La0.67Sr0.33MnO3 epitaxial films grown on a substrate with low lattice mismatch

Y. A. Boikov, Tord Claeson, V. A. Danilov
Physics of the Solid State. Vol. 47 (12), p. 2281-2286
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Interfaces of Ag/SrTiO3La0.67Ca0.33MnO3 structures studid by the temperature and magnetic field responses of their capacitance

Iouri Boikov, Tord Claeson
Physical Review B. Vol. 70 (18), p. 184433-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Dielectric response of a (1000 nm)SrTiO3 layer epitaxially grown on (001)La0.67Ca0.33MnO3 to temperature variation and electric field

Iouri Boikov, Tord Claeson
Physics of the Solid State. Vol. 46 (7), p. 1270-1276
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Terahertz spectroscopy by Josephson oscillator and cold-electron bolometer

Mikhail Tarasov, Leonid Kuzmin, Tord Claeson et al
Sixth European Workshop on Low Temperature Electronics, p. 63-70
Paper i proceeding
2004

Yurgens et al. Reply:

Avgust Yurgens, Dag Winkler, Tord Claeson et al
Phys. Rev. Lett.. Vol. 92, p. 259702-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

THz Josephson properties of grain boundary YBaCuO junctions on symmetric, tilted bicrystal sapphire substrates

Evgeni Stepantsov, Mikhail Tarasov, Alexei Kalaboukhov et al
Journal of Applied Physics. Vol. 96 (6), p. 3357-3361
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Giant lasing effect in magnetic nanoconductors

Anatoli M. Kadigrobov, Zdravko Ivanov, Tord Claeson et al
Europhysics Letters. Vol. 67 (6), p. 948-954
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Strain-enhanced phase separation affecting electro- and magnetotransport in La0.67Ca0.33MnO3 films

Iouri Boikov, Robert Gunnarsson, Tord Claeson
Journal of Applied Physics. Vol. 96 (1), p. 435-442
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Terahertz Spectroscopy with a Josephson Radiator and a SINIS Bolometer

Mikhail Tarasov, Leonid Kuzmin, Evgeni Stepantsov et al
JETP Letters. Vol. 79 (6), p. 2998-3003
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Feasability Studies of ultra-small Josephson junctions for qubits

Alexander Tzalenchuk, Tobias Lindström, Serge Charlebois et al
IEEE Transactions on Applied Superconductivity. Vol. 13, p. 48-51
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Small scale integrated technology for HTS RSFQ circuits

Mingqiang Huang, Filipp Komissinski, Anna Kidiyarova-Shevchenko et al
IEEE Trans. on Appl. Supercond. Vol. 11 (1), p. 558-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Paramagnetic Meissner response of an artificially granular YBCO thin film

M. R. Koblischka, L. Pust, N. Chikumoto et al
Physica B: Condensed Matter. Vol. 284-288, p. 599-600
Paper i proceeding
2000

Flux distributions of an artificially granular YBa2Cu3O7- thin film observed using magneto-optic imaging

M. R. Koblischka, L. Pust, T. H. Johansen et al
Physica C: Superconductivity and its Applications. Vol. 331, p. 113-26
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Magneto-optic imaging of flux penetration into an artificially granular high-Tc superconductor

M. R. Koblischka, L. Pust, P. Nalevka et al
Advances in Superconductivity XI. Proceedings of the 11th International Symposium on Superconductivity (ISS'98). Vol. 2, p. 693-696
Övrigt konferensbidrag
1999

Flux penetration into an artificially granular high-Tc superconductor

M. R. Koblishka, L. Pust, A. Galkin et al
Physical Review B. Vol. 59, p. 12114-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Fabrication and investigation of YBa2Cu3O7-delta/Ba0.05Sr0.95TiO3 thin film structures for voltage tunable devices

R Chakalov, Zdravko Ivanov, Iouri Boikov et al
Physica C: Superconductivity and its Applications. Vol. 308 (3-4), p. 279-288
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

High speed components based on high-Tc superconducting grain boundary junctions

Tord Claeson, Zdravko Ivanov, V. Kaplunenko et al
1996 International Workshop on Superconductivity. `High Temperature Superconducting Electronics: Fundamentals and Applications. Program and Extended Abstracts, p. 3-6
Övrigt konferensbidrag
1995

High-Tc voltage amplifier based on single flux quantum processing and operating up to 77 K

V. Kaplunenko, Huai-ren Yi, Bengt Nilsson et al
Applied Superconductivity 1995. Proceedings of EUCAS 1995, the Second European Conference on Applied Superconductivity. Vol. 2, p. 1657-1660
Paper i proceeding
1986

A sub-mm wave quasiparticle receiver for 750 GHz-progress report

Dag Winkler, W. R. McGrath, Bengt Nilsson et al
Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering. Vol. 598, p. 33-38
Paper i proceeding
1986

On the feasibility of constructing an imaging array of slot-antennas integrated with SIS mixers

Dag Winkler, W. R. McGrath, Bengt Nilsson et al
Proceedings of an ESA Workshop on a Space-Borne Sub-Millimetre Astronomy Mission, p. 277-283
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Tord Claeson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.