Terahertz Spectroscopy with a Josephson Radiator and a SINIS Bolometer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mikhail Tarasov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Leonid Kuzmin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Evgeni Stepantsov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ian Jasper Agulo

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Alexei Kalaboukhov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tord Claeson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

JETP Letters

Vol. 79 6 2998-3003

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08