Macroscopic Quantum Phenomena in High Critical Temperature Superconducting Josephson Junctions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Tord Claeson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Floriana Lombardi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Thilo Bauch

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tobias Lindström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

A. Barone

Francesco Tafuri

G. Rotoli

Journal of Superconductivity and novel Magnetism

Vol. 19 341-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07