Energy level quantization in a YBa2Cu3O7-x Josephson junction
Paper i proceeding, 2007

Författare

Floriana Lombardi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Thilo Bauch

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Karin Cedergren

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Jesper Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tobias Lindström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Francesco Tafuri

G. Rotoli

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tord Claeson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Physica C

Vol. 460 335-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07