Macroscopic quantum tunneling in d-wave YBa2Cu3O7-delta josephson junctions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Thilo Bauch

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Floriana Lombardi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

F. Tafuri

A. Barone

G. Rotoli

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tord Claeson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Physical Review Letters

Vol. 94 8 087003-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07