In Memory of Leonid Sergeevich Kuzmin (1946-2022)
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2023

Författare

Alexei Kalaboukhov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Oleg V. Snigirev

Moscow State University

Andrey L. Pankratov

Nizhny Novgorod State Technical University

Dag Winkler

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tord Claeson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Konstantin K. Likharev

Stony Brook University

Sergey Kubatkin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Journal of Low Temperature Physics

0022-2291 (ISSN) 1573-7357 (eISSN)

Vol. 210 1-3

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1007/s10909-022-02923-5

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-17