Design, fabrication, and experimental investigation of high-Tc dc SQUID RF amplifier with a slot-line input circuit
Paper i proceeding, 2005

SQUID

Superconductivity

amplifier

radio frequency

HTS

Författare

Alexei Kalaboukhov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Mikhail Tarasov

A. Deleniv

Evgeni Stepantsov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

O. Snigirev

O. Mukhanov

Dag Winkler

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Tord Claeson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

10th Int. Superconductive Electronics Conf., ISEC2005

P-H23

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07