Growth of epitaxial (001) YBaCuO superconducting thin films on (001)diamond substrate
Paper i proceeding, 2005

thin film

HTS

Superconductivity

diamond

Författare

Evgeni Stepantsov

Mikhail Tarasov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

R.A. Hmelnitski

A.A. Lomov

P. Kacerovsky

Dag Winkler

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Tord Claeson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

7th European Conf. on Applied Superconductivity, EUCAS'05,

150-

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07