Small scale integrated technology for HTS RSFQ circuits
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Mingqiang Huang

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Filipp Komissinski

Anna Kidiyarova-Shevchenko

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Marica Gustafsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

E Olsson

Björn Högberg

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Zdravko Ivanov

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Tord Claeson

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

IEEE Trans. on Appl. Supercond

Vol. 11 1 558-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06