A model for short-range interactions in fibre suspensions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mina Djalili-Moghaddam

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Journal of Non-Newtonian fluid mechanics

Vol. 132 73-83

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07