The Electric Field Distribution in a Covered Electrode System Modelled with a Lumped RC Circuit
Artikel i övriga tidskrifter, 1999

Författare

Mats Sjöberg

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Mats Leijon

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik