The Electric Field Distribution in a Covered Electrode System Modelled with a Lumped RC Circuit
Artikel i övrig tidskrift, 1999

Författare

Mats Sjöberg

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Mats Leijon

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Proc. of the 19th Nordic Insulation Symposium

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13