A Matlab Toolbox for Nonlinear Mixed Effects Modeling – Illustrated with a Model for Lipoprotein Kinetics
Poster (konferens), 2008

Författare

Mikael Sunnåker

Martin Berglund

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Martin Adiels

Göteborgs universitet

Mats Jirstrand

9th International Conference on Systems Biology

Ämneskategorier

Matematik

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07