Ultrasonic probe modelling and nondestructive crack detection
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Anders E Boström

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Håkan Wirdelius

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

J. Acoust. Soc. Am.

Vol. 97 5 2836-2848

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07