UTDefect: A simulation tool for ultrasonic NDT
Paper i proceeding, 1996

Författare

Anders E Boström

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Håkan Wirdelius

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Proc. 14th Int. Conf. on NDE in the nuclear and pressure vessel industries.

Vol. 1 621-626
0-87170-589-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

0-87170-589-3

Mer information

Skapat

2017-10-07