Refinements of Stochastic Domination
Preprint, 2005

Författare

Erik Broman

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Jeffrey Steif

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:44

Mer information

Skapat

2017-10-07