The effect of moisture on the dynamical mechanical properties of bacterial cellulose/glucuronoxylan nanocomposites
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

nanocomposites

glucuronoxylan

material properties

Författare

Sofia Dammström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Lennart Salmén

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Polymer

0032-3861 (ISSN)

Vol. 46 4 10364-10371

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06