Isolation and characterization of physicochemical and material properties of arabinoxylans from barley husks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anders Höije

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Maria Gröndahl

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Kristoffer Tømmeraas

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Carbohydrate Polymers

Vol. 61 3 266-275

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06