Intelligent Design and the NFL Theorems: Debunking Dembski
Preprint, 2005

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:47

Mer information

Skapat

2017-10-06