The Volume Fraction of a Non-overlapping Germ-grain Model
Preprint, 2005

Författare

Jenny Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Marianne Månsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:48

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05