Stable FEM-FDTD hybrid method for Maxwell's equations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Comput. Phys. Comm.

Vol. 125 1-3 75-82

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06