Iterative solution of global electromagnetic wavefields with finite elements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Andre Jaun

Karin Blomqvist

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Comput. Phys. Comm.

Vol. 135 1 74-81

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06