Application of Stable FEM-FDTD Hybrid to Scattering Problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Vol. 50 2 141-144

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06