Stability of explicit-implicit hybrid time-stepping schemes for Maxwell's equations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

J. of Comput. Phys.

Vol. 179 2 426-438

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07