Accurate extrapolation to zero cell size by Pade approximation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Pär Ingelström

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Love Lindholm

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Thomas Rylander

International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields

Vol. 16 3 287-298

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07