FEM algorithms for Maxwell's equations
Paper i proceeding, 1998

Författare

Thomas Rylander

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Rickard Bergström

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Mårten Levenstam

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Anders Bondeson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Claes Johnson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

EMB 98 - Electromagnetic Computations for Analysis and Design of Complex Systems

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07