Hybrid Method Combining FDTD and FEM for Maxwell's Equations
Paper i proceeding, 1999

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

RVK 99 - RadioVetenskap och Kommunikation 99

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07