Iterative Solution of Maxwell's Equation with Finite Elements
Paper i proceeding, 1999

Författare

Andre Jaun

Karin Blomkvist

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

8th European Fusion Theory Conference

Ämneskategorier

Annan fysik