Iterative Solution of Maxwell's Equation with Finite Elements
Paper i proceeding, 1999

Författare

Andre Jaun

Karin Blomkvist

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

8th European Fusion Theory Conference

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07