Application of Stable FEM-FDTD Hybrid to Scattering and Antenna Problems
Paper i proceeding, 2000

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Pär Ingelström

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Antenn 00

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07