Patch Antennas on Inhomogeneous Substrates
Paper i proceeding, 2001

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Peter Waller

EMB 01 - Electromagnetic Computations, Methods and Applications

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06