Comparison of CFD models for fluidized beds - particle models, solvers and experimental validation
Paper i proceeding, 2004

Fluidized bed

modelling

particles

Författare

Klas Johansson

Berend van Wachem

Chalmers, Tillämpad mekanik

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Alf-Erik Almstedt

Chalmers, Tillämpad mekanik

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Proceedings of the 3d international symposium of two-phase flow modelling and experimentation, Pisa, Italy

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06