Adaptive mesh techniques for the FEM-FDTD hybrid solver
Paper i proceeding, 2001

Författare

Pär Ingelström

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

EMB 01 - Electromagnetic Computations, Methods and Applications

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06