Patch antennas on inhomogeneous substrates
Paper i proceeding, 2002

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Peter Waller

Gerhard Kristensson

Anders Derneryd

RVK 02 - Radiovetenskap och Kommunikation 2002

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06