FEM-FDTD hybrid simulation of antennas in vehicles
Paper i proceeding, 2003

Författare

Yading Li

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Thomas Rylander

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Peter Ankarson

Jan Carlsson

Antenn 03 - Nordic Antenna Symposium

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06