A study on adjoint equation methods for sensitivity calculations in CFD
Rapport, 2003

CFD

Adjoint equation

Författare

Carl-Erik Janson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06