Dynamics of vehicle-deck interactions
Paper i proceeding, 2006

Författare

Junbo Jia

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion

Jonas Ringsberg

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion

Proceedings of The 4th China-Japan-US Symposium on Structural Control and Monitoring 2006 (SSCM 2006)

1-8 Published on CD-ROM

The 4th China-Japan-US Symposium on Structural Control and Monitoring 2006 (SSCM 2006)
Hangzhou, China,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Produktion

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09