Dynamics of vehicle-deck interactions
Paper i proceeding, 2006

Författare

Junbo Jia

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion

Jonas Ringsberg

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion

Proceedings of the Fourth China-Japan-US Symposium on Structural Control and Monitoring (SSCM 2006) in Hangzhou, China, October 16-17, 2006

Vol. Published on CD-ROM 8-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Produktion

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Farkostteknik