Structure and functionality of PVdF/PAN based, composite proton conducting membranes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anna Martinelli

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

M.A. Navarra

Aleksandar Matic

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

S Panero

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Lars Börjesson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

B Scrosati

Electrochimica Acta

0013-4686 (ISSN)

Vol. 50 19 3992-3997

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1016/j.electacta.2005.02.055

Mer information

Skapat

2017-10-07