Trafikantinformation i realtid. Resenärer, realtidsinformation och kollektiva transporter. En kunskapssammanställning.
Rapport, 2009

resenärsinformation

realtid

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08