Social behaviour and intercultural competence
Kapitel i bok, 2006

Författare

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

European Concept for the additional Qualification Mechatronic of skilled Personnel the globalized industrial Production

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12