Analysis of educational structures, educational organizations, legal provisions and “common practice"
Rapport, 2006

Författare

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ämneskategorier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-08