Plasma physics: Turbulence at a pinch
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

transport

Författare

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Nature Physics

1745-2473 (ISSN)

Vol. 6 3 167-168

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1038/nphys1618

Mer information

Skapat

2017-10-08